Dobrowolne i terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 września 2014 11:42

 Dobrowolne i terminowe regulowanie zobowiązań

podatkowych

 

I. Korzyści płynące z dobrowolnego regulowania zobowiązań podatkowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce prosi o dołożenie wszelkich możliwych starań w terminowym realizowaniu obowiązków podatkowych celem uniknięcia sankcji związanych z ewentualną nieterminową wpłatą lub brakiem uregulowania zobowiązań podatkowych.

W stosunku do podatników, którzy przeoczyli termin wpłaty zobowiązania podatkowego organ podatkowy stosuje działania prewencyjne i informacyjne, aby nie doprowadzić do konieczności podejmowania środków restrykcyjnych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce, informuje, iż w zakresie powyższych działań, celem zapewnienia szybkiego kontaktu z Podatnikiem:

·   wysyła przypomnienia o konieczności uregulowania zobowiązania w formie krótkiej wiadomości tekstowej SMS z numeru telefonu 668361506,

·   wysyła wezwania do zapłaty pocztą elektroniczną, na ustalone adresy e-mail podatników,

·   kontaktuje się telefonicznie z podatnikiem, zarówno na telefony stacjonarne jak również komórkowe,

·   wysyła pocztą upomnienia.

Celem ustalenia wysokości zaległości podatkowych, w zakresie otrzymywanych powiadomień SMS, wezwań do zapłaty oraz upomnień prosimy o kontakt z urzędem:

bezpośrednio lub telefonicznie:

 pokój 215 - tel. 0 85 7111472.

Więcej…
 
Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu PDF Drukuj Email
wtorek, 26 sierpnia 2014 09:43

Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

 Można już korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania - częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Więcej…
 
Uwaga! MF przestrzega przed oszustami PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 08:49

W związku z dochodzącymi do Ministerstwa Finansów sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli, Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy".
Ministerstwo Finansów informuje, że nie utworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników. Ministerstwo Finansów nie pobiera także żadnej opłaty za rejestrację podmiotów w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Wszystkie informacje o podmiotach, z wyjątkiem numerów NIP i REGON, są objęte tajemnicą skarbową, a obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na udostępnianie ich innym podmiotom i osobom, niż wskazane w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Ustawa ta przewiduje konkretne sytuacje, w których informacje posiadane przez administrację podatkową mogą być udostępnione wskazanym instytucjom, a sprawdzanie informacji o terminowości płacenia podatków przez inne osoby i przedsiębiorców, do takich sytuacji nie należy.
Ministerstwo Finansów powiadomiło organy ścigania o tej próbie oszustwa.

 
paragon – tylko w ten sposób możesz zareklamować kupiony towar PDF Drukuj Email
środa, 23 lipca 2014 13:08

Trwają wakacje, okres urlopów, ale i gorących letnich wyprzedaży. W trakcie zakupów pamiętajmy o paragonach, tylko w ten sposób będziemy mieli pewność, że nie zostaliśmy oszukani, a zapłacony przez nas w cenie podatek trafi do budżetu państwa – przypomina Izba Skarbowa w Białymstoku

 Pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon" w całym kraju prowadzona jest kolejna odsłona ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów, która ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców.

Więcej…
 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 lipca 2014 10:46

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

  b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 

2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

 Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce, zachęca do dobrowolnego regulowania zobowiązań podatkowych PDF Drukuj Email
piątek, 27 czerwca 2014 14:46

Korzyści płynące z dobrowolnego regulowania zobowiązań podatkowych

Przez dobrowolne wypełnianie obowiązków podatkowych należy rozumieć prawidłowe i terminowe deklarowanie i wpłacanie zobowiązań podatkowych przez podatników. W takich sytuacjach najczęściej nie ma konieczności wszczynania kontroli podatkowych, czynności sprawdzających lub postępowań podatkowych.
W stosunku do tej grupy podatników, w razie przeoczenia terminu złożenia deklaracji lub dokonania wpłaty, organ podatkowy stosuje działania prewencyjne i informacyjne (telefon, e-mail), aby nie doprowadzić do konieczności podejmowania działań restrykcyjnych, w postaci postępowania egzekucyjnego i karnego skarbowego.
Dobrowolne regulowanie zobowiązań podatkowych niesie za sobą zatem korzyści finansowe i wizerunkowe.

 
Zachęcamy do zakładania kont na platformie ePUAP. PDF Drukuj Email
piątek, 27 czerwca 2014 14:45

Przypominamy, że Profil Zaufany ePUAP można potwierdzić w Urzędzie Skarbowym w Sokółce.

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to system umożliwiający załatwienie wielu spraw w instytucjach administracji publicznej bez wychodzenia z domu – wystarczy połączenie z Internetem. Aby móc z niego skorzystać niezbędne założenie darmowego konta na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Założenie konta wymaga podania:

  • imienia;
  • nazwiska;
  • adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP (najlepiej więc ten, z którego korzystamy najczęściej);
  • identyfikatora użytkownika systemu.

Niezbędnym elementem przy tworzeniu własnego profilu będzie utworzenie własnego hasła. O tym, czy jest ono odpowiednio złożone (bezpieczne) poinformuje nas system ePUAP.
Wymagane jest jednorazowe potwierdzenie profilu podczas osobistej wizyty w dowolnym punkcie potwierdzeń, którymi są urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i konsulaty. Nie ma znaczenia właściwość miejscowa tych organów – co oznacza, że Profil Zaufany możesz potwierdzić w miejscu najbardziej dla siebie dogodnym.
W Urzędzie Skarbowym w Sokółce można dokonać potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP w pokoju 4 (parter)w godzinach pracy Urzędu. 
Sprawozdanie finansowe 2014 PDF Drukuj Email
środa, 11 czerwca 2014 12:48
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce, uprzejmie przypomina, iż podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego mają obowiązek przekazania go do urzędu skarbowego:

 Osoby prawne – roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (w przypadku, gdy sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu) oraz odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie ( w przypadku spółek) - w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:

1.art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U.z 2012 r.poz.1314 z późn. zm.)

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 15
Copyright © 2014 Urząd Skarbowy w Sokółce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.